Võlavaidlus ei taha laheneda?

Meie kogemus on näidanud, et mida rohkem oodata, seda suuremaks muutuvad riskid, et võlgnevust ei õnnestu kätte saada. Seetõttu soovitame tegutseda koheselt probleemi tekkides!

Jättes vaidluse lahendamise meie juristide hooleks, võite olla kindlad, et kui lahendus on olemas, siis me ka jõuame selleni. Lähtume sissenõudmisel põhimõttest, et kohustused on täitmiseks ja tähtajad järgimiseks, h
oiame enda teada konfidentsiaalse ning anname pidevalt tagasisidet.   

Meie teenustasuks on % nõutavalt summalt, mille suurus jääb vahemikku 10 - 50% ja oleneb juhtumi raskusastmest ning nõudesummast. 

Teil ei ole midagi kaotada, sest:
  • Hinnapakkumine on tasuta 

  • Ettemaksud puuduvad
  • Võlgnik tasub ka viivise ja kahjunõude 
  • Teenustasu arvestame peale laekumisi 
Edastage meile nõude alusdokumendid juba täna ja leiame üheskoos lahenduse!